Adalet Bakanlığı’ndan Yeni Adım: “Yeni Hayvan Hakları Yasa Tasarısı”

Medyanın baskıları sonucu Adalet Bakanlığı nihayet devreye girdi. Kuşkusuz bunda sosyal medya baskısının gücü de büyük. Ancak elle tutulur bir metin görmeden hayvanlara yönelik hak ettikleri adalete inanmak da zor.

Hazırlayan: futurelavirs


Hayvanları Koruma Kanunu’nda hayvanlar mal olarak kabul edildiği için hayvanları korumaktan hayli uzak. Basında çıkan haberler, kamuoyu baskısı, Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Talepler doğrultusunda bir kanun tasarısı taslağı hazırlandığı beyan edildi ve taslak Türkiye genelindeki adalet komisyonu başkanlıklarına görüş için gönderildi.

Şayet yeni metin yasalaşırsa, sahipli veya sahipsiz hayvana eziyet eden ya da öldürenler 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek; birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası ise yarı oranında artırılarak 4,5 yıla çıkabilecek. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar; Hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürenlere de 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Ceza miktarları tatmin edici görünmüyor ancak halihazırdaki durum için yine de hiç yoktan iyi.

En tartışmalı konu da bu cezaların para cezasına çevrilme ihtimali. Bu ihtimalde yeni yasanın da uydurma bir yazılı metinden öteye gitmeyeceği aşikâr. Bunu da ancak metin yasalaşınca göreceğiz.

Taslakta; Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar için sahibinin şikayeti, sahipsiz hayvana karşı işlenen suçlar içinse Orman ve Köy İşleri Bakanlığı’nın Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvurusu aranıyor. Sahipsiz hayvanlar yine kaderine terk edilmiş durumda. İstenilen ise savcılıkça direkt kamu davası açılması için soruşturma başlatılabilmesi.

10. SAYI

HOMOJENOku

İndir