Asgardlıların Gizemli Yaratıcıları: Those Who Sit Above in Shadow

Thor & Loki çizgi roman serileri içerisinde karşımıza çıkmış esrarengiz amcalar ve teyzeler takımı olarak betimleyebileceğimiz gizemli bir topluluk; Marvel çoklu-evreni içerisinde, bizim bildiğimiz Marvel çizgi roman evreni içerisinde yani Earth-616’da yer alan ve “Asgardlıların Yaratıcıları” veya “Tanrıları Yaratan Tanrılar” olarak anılan ekiptir.

Çizgi romanlarda “Those Who Sit Above in Shadow” olarak anılırlar; Türkçe karşılığı “Gölgenin İçerisinde Oturanlar” veya “Gölgedekiler” olabilir.

Asgard alemi, sonu gelmeyen bir “Yaşam ve Ölüm” döngüsüne bağlı olarak varlığını sürdürür. Ragnarök ile birlikte hem bitiş, hem de başlangıcı yaşayan bu alem, başı sonu belli bir senaryoyu yaşayarak, döngü içerisinde varlığını sürdürmektedir. Bu durum aynı zamanda “Arsgardlıların Laneti” olarak da bilinmektedir.

“Those Who Sit Above in Shadow” olarak anılan varlıklar ise Asgard’ın, Ragnarök ile birlikte yaşadığı bu döngüden beslenen; Ragnarök sırasında ortaya çıkan enerjiyi özümseyip sonrasında döngüyü tekrardan başlatan “tanrı-üstü” veya “tanrıların tanrıları” olarak anılabilecek varlıklardır.

“Those Who Sit Above in Shadow” ilk olarak 1985’te yayınlanan X-men and Alpha Flight vol.1 çizgi romanında ortaya çıkmışlardır. Loki, “Those Who Sit Above in Shadow”un lütfunu kazanmak için onların huzuruna gider; ancak iyi dileklerini sunmasına rağmen, daha önce yaptığı yanar-döner işler sebebiyle reddedilir.

Asgardlıların kaderleri, “Those Who Sit Above in Shadow” tarafından yönetilen Ragnarök döngüsü içerisinde daima öngörülebilir bir şemaya göre ilerlemiştir; ancak Thor’un, Odin tarafından güçleri alınarak dünyaya gönderilmesi ve bir insan olarak yaşamanın ne olduğunu öğrenmesi adına cezalandırılması, “Those Who Sit Above in Shadow” tarafından yaratılan döngü içerisinde kırılmalara yol açar. Thor’un bir insan olarak yaşamaya başlaması, “Those Who Sit Above in Shadow” tarafından çizilen kaderinin bozulmasına ve hareketlerinin öngörülemez olmasına sebep olur. Bu durum aslında, Odin tarafından Ragnarök döngüsünün arkasında kimin olduğunu bulmaya ve döngüyü kırmaya yönelik uzun vadeli bir planın parçasıdır.

Son Ragnarök geldiğinde ise Thor, kendisini yaşam ağacı olarak bilinen Yggdrasil’in köklerine asar ve rün ve büyünün (rune and magic) ve Yggdrasil’in aracılığı ile sonsuz bilgiye sahip olarak Ragnarök döngüsünün arkasında kimin olduğunu öğrenir. Bu noktadan sonra “Rune King Thor” olarak bilinen en güçlü formuna ulaşan Thor kaderin ağlarını yok ederek döngüyü bozar ve “Those Who Sit Above in Shadow”u, sömürdükleri enerjiden mahrum bırakıp yok eder.

Marvel çoklu evren serileri sırasında yaşanan yok oluşta, tüm çoklu evren varoluşu tamamen yok olmadan birkaç saat önce “Those Who Sit Above in Shadow” tekrardan ortaya çıkar ve yok olmadıklarını gösterirler. Bu olayın öncesinde ise Odin’in rüyasında ortaya çıkarak çoklu evren varoluşun olası sonuna dair uyarıda bulunurlar.

Bilinen tüm gerçeklik yok olduğunda, hilebaz Loki, büyünün ve Asgard özünün yardımıyla kendisini bu yok oluştan kurtarmayı başarır ve hayatta kalan bir kaç kişiden biri olarak kendisini sonsuz bir boşluk (void) içerisinde bulur. Bu boşluk içerisinde Loki, “Those Who Sit Above in Shadow” ile yüzleşir; hatta onlarla küçümseyen bir yaklaşımla konuşarak onların kökenlerini ve var oluş gerçekliklerini sorgular. Loki, ustaca sorular ve yorumlamalarla “tanrıları yaratan tanrılar” olarak anılan “Those Who Sit Above in Shadow”un aslında başka güçler tarafında yaratılmış olabileceğine dair yorumlarını ve sorularını yönlendirirken, “Those Who Sit Above in Shadow” bu soruları cevapsız bırakarak kaçar.

Loki, “Those Who Sit Above in Shadow” hakkında “Asgardlıların inançları doğrultusunda yaratıldıkları” veya “Beyonder”lar olabilecekleri” düşüncelerini öne sürmüştür. Çizgi romanlarda geçen konuşmalarda, “Those Who Sit Above in Shadow” tarafından söylenen sözler, “Beyonders” olarak bilinen varlıkların sözleri ile benzerlik göstermektedir.

İsimleri, kökenleri, güçleri vb. özellikleri tamamen bilinmez durumda olan “Those Who Sit Above in Shadow”un isimleri sorulduğunda, Stan Lee gülerek “Larry, Larry, Larry, Ralph ve Larry” cevabını vermiştir.

“Those Who Sit Above in Shadow”un ortaya çıktığı çizgi romanlar:

Thor vol.2 #84

Thor vol.2 #85

Marvel tl; dr season 1 #4

X-Men and Alpha Flight vol.1 #2

Loki: Agent of Asgard vol.1 #16

Loki: Agent of Asgard vol.1 #17

Alpha Flight vol.1 #50

All-New Official Handbook of The Marvel Universe vol.1 #11

Kaynak: “Those Who Sit Above in Shadow” – Marvel Wiki Web Sayfası

Hazırlayan: bioedipus

12. SAYI

HOMOJENOku

İndir

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*