Çocuk ve çocukluk

9 Mayıs 2016 1

  İnanmıyorum, çocuk olmanın ve çocukluğun tanımlanabileceğine, Olasılık vermiyorum, tanımlamak

1 2 3