Türkiye’de çocuk işgücü

Dünya’da ve Türkiye’de gelir dağılımının eşitsizliği nedeniyle ortaya çıkan birçok sorun vardır. Ülke içerisinde gelir sahibi bireyler arasında ciddi uçurumlar olması, alım gücü vb. birçok faktörü olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde de maalesef gelir dağılımındaki eşitsizlikten dolayı ‘çocuk işgücü’ oluşmuştur. Gelir dağılımı her ne kadar ekonomik bir olgu olsa da nüfus artışı, eğitim, toplumun sosyo-kültürel yapısından etkilenmektedir.

 Hazırlayan: Uğur Ateşli

 ÇOCUK İŞÇİ KAVRAMI

Çocuk teriminin tanımlanmasında kimi zaman ciddi sıkıntılar oluşmaktadır. Kimilerine göre 18 yaşından küçük dahi olsa çocuk, yetişkin olarak görülmekte. Kimi toplumlarda ise 18 yaşına kadar tüm bireyler çocuktur. Bu toplumdan topluma değişmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre 18 yaşından küçük herkes çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocuk yaşta ülke ekonomisinin içerisinde yer alan tüm bireyler çocuk işçidir. Çocuk işçi kendi içinde değişiklik göstermektedir, kırsalda farklı, şehirde farklıdır.

 ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞMA NEDENLERİ

Çocukların çalışma nedenleri incelenirken, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel alt yapısı da incelenmelidir.

Genel olarak çocuk işçilerin çalışma sebepleri yoksulluk, eğitim yetersizliği, göç, geleneksel bakış açısıdır. Yoksulluk çocukların çalışmalarındaki en etken sebeptir. Yoksulluk bozuk gelir dağılımının, asgari ücretin yetersizliği ve işsizliğin nedenidir. Hızlı nüfus artışı, göç vb. sebepler de yoksulluğa sebep olmaktadır. Teknolojik gelişimlerden ve eğitim olanaklarından bölgeler arası düzensizlik, kendi içinde yoksulluğu oluşturur.

Kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin çocuklarını çalıştırması çok farklı sebeplere dayanır. Uzun yıllar üzerinde yaşanılan toprak üzerinde iş gücüne ihtiyaç duyulması, çocukların iş gücüne katılımını artırmaktadır.

Şehirde yaşayan ailelerin hane içerisine giren gelirin yetersizliği, çocukları iş gücü olmaya itmektedir. Çoğu zaman yoksulluğa dayanan sebeplerden çocuk işçilerle karşı karşıya kalsak da, kimi aileler çocuklarının meslek edinmesi, ayaklarının üstünde durması isteği ile çocuk işgücü doğmaktadır. Çırak olarak girilen iş yerinde zaman içerisinde öğrenilen meslek çocuğun elinde altın bilezik olarak görülmektedir. Eğitim düzeyinin düşük olması, aileler içinde benzer problemleri doğurmaktadır. Çocuk işçiler kendi içlerinde farklı sektörlere dağılmıştır. Turizm, hizmet, tarım, sanayi vb.

Aşağıda ki grafikte çocuk işçilerin dağılımı bulunmaktadır.

HOMOJEN

Not: Grafik disk.org.tr den alınmıştır.

4. SAYI
HOMOJENOkumak İçin Tıklayın!
İndirmek İçin Tıklayın!