Paganizm ve Eşcinsellik

Kökenleri Dünyadaki en eski dinlere kadar uzanan inanç biçimidir; bu inanca mensup olanlar ise pagan olarak adlandırılır. Fakat Paganizm’in kökenleri çok eskiye dayandığından belirsiz olduğu için bu dini tanımlarken daha belli başlı isimler tercih edilir: Örneğin Şamanizm.

Hazırlayan: Pelin Güloğlu

Paganizm hususunda yanlış olan bir nokta vardır ki o da İbranice dinleri dışındaki tüm dinlerin Paganizm sınıfında kabul edilmesidir. Hatta İbranice’nin yasakladığı dinlerden biri olan Putperestlik de bu sınıfa dâhil edilmiştir. Oysaki Paganizm, doğa kanunlarını taban alan çok eski bir inanış biçimidir. Paganizm inancının doğumundan itibaren yer alan bu inanışa “öz paganizm” adı verilir. Burada tek tanrıça olan Doğa Ana’ya ibadet edilir ve ona sevgiler, saygılar sunulur. Öz paganizmin bir diğer ismi, bu nedenden ötürü Yeşil Paganizm’dir. Doğa’nın kalbinden beslenen bu inanç, insanlığın var oluşundan günümüze kadar ulaşmış en eski inanç olarak karşımıza çıkar.

Paganizm’de putperestlikteki gibi içlerinde ruhlar barındırdığına inanılan heykelciklere tapınma olayı gözlenmez; Paganlar bu kültüre ve inanışa tamamen uzaktır. Paganlar için heykelcikler tapındıkları tanrıçaya saygı çerçevesinde yapılır; ona duydukları şükranları belirtmek için bu yolu kullanırlar. Fakat putperestlerdeki gibi bu heykelciklerin içinde ruhların olduğuna inanmazlar ve bu heykelciklere tapınmazlar.

Burada paganlar ve öz paganlar arasındaki farkı belirtmek de çok abes kaçmaz kanımca. Paganlar; tanrılar ve tanrıçalara tapınabilir fakat Öz Paganlar sadece Doğa Ana’nın himayesi altında kalmayı; ona şükranlarını sunmayı tercih ederler.

Paganizmde kadınlar; daha onurlu bir vazifeye sahip olduğundan mıdır bilinmez ama erkek eşcinselliği tasvip edilmemesine rağmen kadın eşcinselliği yani lezbiyenlik Pagan dininde tamamen doğal; hatta kendi içlerinde ayrılan bazı Pagan inanışlarına göre kadın cinselliği tamamen kutsal olarak lanse edilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise Tanrıça’nın da bir kadın olmasıdır.

Paganlar, bir erkek yerine bir dişiye hayran olmayı hem normal; hem de onurlu bir davranış biçimi olarak savunuyor ve bu durumu destekliyorlardı. Hatta şu zamanda pek de tasvip edilmeyen iki kadın ve bir erkekten oluşan üçlü ilişki Pagan dininde gayet normal olarak algılanabilmekteydi.

Vika (Wicca) geleneklerine bakıldığı zaman Dianik Wicca, lezbiyen putperestleri ağırlamaktan ve ataerkil kültürde feminizm, cinsiyetçilik ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki bakış açısını kutlayan bir dindir. Bununla birlikte birçoğu sonradan kadın olmuş transseksüelleri de bir o kadar yasaklar.

Özellikle Vika (Wicca) değil, bütün yeni paganizm inançlarında eşcinselliğe yer açılmıştır. Hatta bazılarında biseksüelliği teşvik edici ritüeller düzenlenmektedir.

Fakat bazı Vika( Wicca) topluluklarında kadınlar ve erkeklerin eşit sayıda olması bir Pagan geleneğiydi; ilk zamanlar eşcinselleri kabul etmemelerine karşılık günümüzde tüm Paganlar, birbirlerini hoşgörüyle ve sevgiyle selamlıyor. Çünkü en büyük Pagan geleneğidir aşkın kutsal oluşu ve engellenemezliği.

Kaynaklar: nortal.com, yesilpentagram, vikipedi.

 

7. SAYI

HOMOJENOku

İndir