Röportaj: Younclusion Katılımcı Gençlik Derneği’nin Çalışmaları üzerine

Derneğiniz ne zaman kuruldu? Kuruluş amacı nedir?

Derneğimiz Mart 2015 tarihinde kuruldu. Henüz genç bir dernek olmamıza rağmen birçok çalışmada yer aldık. Derneğimizin kuruluş amacı da; gençlerin özellikle de dezavantajlı gençlerin sosyal, ekonomik ve demokratik hayata katılımlarını kolaylaştırıcı çalışmalar düzenlemek; aynı zamanda hedef grubumuz için hak temelli çalışmalar yürüterek, gençlerin fikirlerini farklı platformlarda dile getirmelerine olanak sağlamaktır.

 

Derneğiniz ne tür çalışma, proje ve faaliyetler yürütüyor?

Çalışmalarımız daha çok gençlik temelli, ulusal ve uluslararası gençlik değişimleri, eğitim kursları, seminerler, konferanslar, toplantılar şeklinde yürütülüyor. Bunlara ek olarak gençlerle birlikte çalışmanın verdiği esneklikle birlikte farklı çalışma tekniklerine de açığız.

 

Bu projeler nerelerde gerçekleşiyor?

Projelerin gerçekleştiği yerler, ortaklarımıza ve ihtiyaç analizlerine göre farklılık gösteriyor. Uluslararası projelerimiz hem Türkiye’de hem de ortaklarımızın ülkelerinde (genel olarak AB ülkeleri) gerçekleşmektedir. Ulusal projelerimizi ise projenin ihtiyaç analizinden yola çıkarak nerede yapacağımıza karar veriyoruz. Örnek verecek olursak, Batman’da da İstanbul’da da daha önce projeler gerçekleştirdik.

 

Derneğinizdeki organizasyon hakkında bilgi verir misiniz? Dernek faaliyetleri kaç kişilik bir ekiple yürütülüyor?

Dernek çalışmalarının çoğu gönüllülük esasına dayalı olarak dönemsel stajyerlerimiz ve gönüllülerimiz tarafından yürütülüyor. Stajyer ve gönüllü sayımız etkinlik takvimimize göre değişiklik gösterebiliyor ancak dernek faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan altı kişilik bir ekibimiz mevcut.

 

Çalışmalarınız ile ilgili maddi destek bulabiliyor musunuz? Projeleriniz daha çok Türkiye’den mi yoksa yurtdışından mı destekleniyor?

Türkiye’de sivil toplum alanında yapılan çalışmalara belli başlı kuruluşlar belirli limitlerle fon desteği sağlıyor. Bu fonlar maalesef uluslararası ve Avrupa düzeyine göre istenilen seviyelerde değil. Bu durum ülkemizdeki sivil toplum anlayışı ve yaklaşımı doğrultusunda açıklanabilir. Dernek olarak yaptığımız etkinliklerde daha çok Avrupa Birliği fonları, Kalkınma Ajanslarının açtığı proje çağrıları…

 

Proje ve faaliyetleriniz daha çok hangi konu ve alanları kapsıyor? Derneğiniz çatısında LGBTİ+ çalışmaları, projeleri de gerçekleştiriyor musunuz?

Derneğimiz; Gençlerin, yetişkinlerin,lgbti+lerin, sığınmacıların, mültecilerin; İnsan hak ve özgürlükleri, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yürütmek, sivil toplumfaaliyetlerine en etkin şekilde katılımı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla beraber çalışmak, toplumsal grupları ilgilendirensosyal politikaların iyileştirilmesinde katkıda bulunmak ve aralarında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, ülke ve dünya barışı, insan hakları ve toplum bilinci alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacındadır.

Derneğimiz lgbti+ çalışmalarında istediği düzeyde aktif değildir.Bunun en büyük sebebi yeterli fon kaynaklarının bulunmamasıdır.Var olan lgbti+ fon kaynakları ise lgbti+ tabanlı organizasyonlara verilmektedir. Bu sebeple yaptığımız lgbti+ çalışmaları bireysel katkılar ile gerçekleştirilmektedir.

 

Katılımcılara ulaşma yolunuz nedir? Gönüllülere nasıl ulaşıyorsunuz? Projelere katılmak isteyenler size nasıl ulaşıyorlar?

Öncelikle sosyal medya platformları üzerinden yaptığımız duyuru ve çağrılarla katılımcılara ulaşıyoruz.Gönüllüler web sitesi ve sosyal medya hesaplarımızdan,yaptığımız çalışmaları takip ederek aktivitelerde yer almak için bize talepte bulunuyorlar.Genel anlamda bize ulaşmak isteyenler e-mail aracılığıyla iletişime geçebilirler.

 

Bundan sonraki süreçte netleşmiş olan gerçekleştirilecek etkinlikler, çalışmalar var mı?

2017 yılı için stratejik eylem planımızı tasarladık.Bu kapsamda üzerinde duracağımız temel konular kadın hakları,lgbti+ çalışmaları ve gençlik katılımının güçlendirilmesidir.Bu bağlamda yapılacak faaliyetlerin başında seminerler,gençlik değişimleri,günlük toplantılar,yuvarlak masa toplantıları,eğitim kursları vb. yaygın eğitim teknikleri ile hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır.

 

Derneğin elektronik posta iletişim adresleri;

[email protected]

[email protected]

Derneğin web adresi;

http://www.younclusion.com

Hazırlayan: İlker Bozkurt

 

7. SAYI

HOMOJENOku

İndir