SINIR’larla Nereye Kadar?

SINIR (bu senenin Onur Haftası teması) her yerde, tüm kesimler gerek öznel yaşantılarında gerekse kamusal alanda, fazlasıyla içiçe yaşamaya mahkum ettirildik. Son 4-5 sene, bu cendere daha da daralmakta, özellikle 15 Temmuz sonrası; OHAL’le…!

Hazırlayan: boyAlikus

Birbirinin tekrarı yazılar yazıyormuşum ve tekrara düşüyormuşum yanılgısına kapılıyorum, yazılarımı düzenli okuyanlar varsa da (umarım vardır) aynı hisse kapılıyorlardır…! Hayır, aslında son yıllarda kazanılmış hakları yeniden kazanma zorunluluğu veyahut açmazları diyelim…

SINIR (bu senenin Onur Haftası teması) her yerde, tüm kesimler gerek öznel yaşantılarında gerekse kamusal alanda, fazlasıyla içiçe yaşamaya mahkum ettirildik. Son,4-5 sene, bu cendere daha da daralmakta, özellikle 15 Temmuz sonrası; OHAL’le…!

Geçen sene, OHAL bahanesiyle LGBTİ+ Toplumluluğunun, ensesinde boza pişirme fırsatları, tavan yapma şansına da kavuştular!

Ankara Valiliği, Tırpancı başını oynayarak, zati kuşa dönenen haklara, ”Genel ahlak ve toplum hassasiyetleri bla bla bla” bahanesiyle, Kasım 2017’de yapılacak olan; Alman LGBTİ+ Film Festivali’ni yasaklayarak başlattı.

Valilik yaptığı açıklamayla, deyim yerindeyse ”tüy dikme” işlemini de yapmış oldu. Metinden bazı bölümler şöyleydi; “Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından LGBTT (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel veya travesti) ile LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, interseks) adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından, ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinliklerin gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir.”

“Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”

“Bu nedenlerle 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak LGBTT LGBTİ vb. örgütler tarafından ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yasaklanmıştır.”

Süresiz kısmı, ne kadar vahamet ve keyfilik olduğunun da bariz kanıtı…!

N’Olacak, bir süre sonra LGBTİ+’lar zembille gökyüzüne mi çıkacaklar yahut siz yok sayınca, görmezden gelince; yok olup gidecekler mi?

Haklarını yasakladığınız zaman, ”vatandaşlık” görevlerinden de muaf tutmayı düşündünüz mü peki yoksa; vergi almaya, bazılarından askerlik beklemeye vs, temel görevlerine devam mı etsinler?

En basitinden; misal seçime gidiyoruz, LGBTİ+’lar bize oy vermesin, bizim vatandaşlarımız da değil zati mi diyeceksiniz?

Ya da daha da ileri götürerek, iliniz sınırları içerisindekilerin, kimliklerini tespit ederek; sınır dışı mı edeceksiniz? Şayet, o noktaya getirirseniz de bizleri ve bu toplumu çok da şaşırtmaz, çünkü; bu ülke bunları da yaşamıştı!

SINIR’lar bakalım bu sene, neye konacak, misal; pride (onur haftası) gerçi onu da zati 2015’ten beri kutlatmıyordunuz ya. Siz derken, yönettiğiniz makam ve uyguladığınız/uygulamak zorunda kaldığınız  emirler, mevzubahis! Yoksa, siz de emir kulusunuz, pek tabii ki de bildiğimiz üzere…

11. SAYI

HOMOJENOku

İndir

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. 11. SAYI – HOMOJEN

Comments are closed.