Röportaj: Pozitif-iz Sivil Toplum Girişimi

Bu sayımızda, faaliyetine yeni başlamış olan Pozitif-iz Sivil Toplum Girişimi ile söyleşimizi gerçekleştirdik. Kendilerine, sorularımıza verdikleri yanıtlar için teşekkür ederiz.

 

Pozitif-iz kimdir, kimlerden oluşmaktadır?

Pozitif-iz Sivil Toplum Girişimi, HIV pozitif kişileri ve onların yakınlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum girişimidir. Bu amaca uygun olarak onların ihtiyaç duyabilecekleri destek ve danışmanlık hizmetlerini üretir. Bununla birlikte HIV ve AIDS’e yönelik ön yargıların azaltılmasına, konuyla ilgili güncel ve doğru bilgilerin toplumda yayılmasına katkıda bulunur. Pozitif-iz, HIV/AIDS’i birey ve halk sağlığı açısından değerlendirmenin yanı sıra, insan hakları olarak da ele alır ve bu çerçevede faaliyetlerini yürütür. Pozitif-iz’in kurucuları 10 yılı aşkın süredir HIV/AIDS alanında çalışmalar yürütmüş ve bunu kendisine misyon edinmiş aktivistlerdir.

 

Bir girişim olarak varlığınızı sürdürüyorsunuz, dernekleşme gibi bir hedefiniz var mı?

Elbette ki yasal statü açısından dernek yapısında faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz; fakat bunun gerçekleşmesi için öngördüğümüz bazı projelerimiz var. Bunları hayata geçirdiğimizde yasal statü kazanımımız daha hızlı ve kolay olacak diye umuyoruz. Dernekleşmek teknik olarak basit gibi görünse de sürdürülebilirlik açısından ön koşulun iyi bir planlama olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde HIV ile yaşayan kişi ve yakınlarına destek ve bilgi üretme faaliyetlerimizi sürdürürken dernekleşme konusunda da planlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

Bu alanda faaliyette bulunan sivil toplum örgütlerinden farklı olarak sizin odaklandığınız alan nedir?

Aslında aşağı yukarı hepimizin amaçları ortak. Bu alandaki çalışmaların tümü önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetleri boyutlarıyla yürütülmekte. Biz de bunları birbirinden ayırmadan HIV/AIDS alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumu, HIV pozitifleri ve onların yakınlarını bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. HIV/AIDS alanındaki tıbbi gelişmeleri yakından takip ediyor ve bunları kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Toplumdaki bilgi eksikliğine ve ön yargılara karşı bu çalışmalarımızın anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Tüm bunların ötesinde özellikle önem verdiğimiz ve uzmanlaştığımız alan ise HIV pozitiflere sağladığımız akran danışmanlığı. Onların HIV ile yaşama becerilerini geliştirmek ve HIV pozitifler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek kendimize misyon edindiğimiz başlıca çalışma alanlarımız.

Akran danışmanlığının öneminden bahsettiniz. Akran danışmanlığı nedir ve neden bu kadar önemlidir?

Evet, akran danışmanlığını çok önemsiyoruz çünkü Türkiye’de şu an bunun layıkıyla yapıldığı bir yer ne yazık ki bulunmamakta. On yıldan fazladır HIV/AIDS alanında farklı kurumlarda yürüttüğümüz çalışmalar bizlere, akran danışmanlığının HIV/AIDS’in yayılımının önlenmesinde, HIV pozitiflerin yaşam kalitelerinin ve toplumdaki farkındalığın arttırılmasında ne derece ekili ve önemli olduğunu gösterdiği için buna özellikle vurgu yapıyoruz. HIV tanısı alan kişiler ve yakınları ağır bir travma süreci ile karşılaşabiliyorlar. Bilmedikleri ama öğrenmek zorunda oldukları bu yeni yaşamları konusunda tıbbi, psikolojik, sosyal ve hukuki alanlara yönelik çokça soruları oluyor. Uzmanlardan yardım alabilseler de, onlar için HIV ile yaşama becerisi geliştirmiş bir akranı ile karşılaşmak ve onlarca sorunun tek bir kişi tarafından cevaplanabiliyor olması genel yaşamını ve statüsünü kabullenme sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Akran danışmanlığı ile “HIV pozitifler uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler” söyleminin altı doldurulmuş oluyor. Tanı alan kişi kendisi gibi başkalarının da olduğunu bizzat görüyor ve akran danışmanının rol modelliği sayesinde geleceğe daha umutlu bir şekilde bakabiliyor.

 

Pozitif-iz olarak şimdiye kadar ne gibi çalışmalar yürüttünüz?

Sosyal medya hesaplarımızı oluşturarak işe başladık. Sonrasında ise web sitemizi oluşturduk. Şu an bu hesaplarımız ve web sitemiz üzerinden toplumu ve HIV pozitifleri bilgilendirmeye yönelik içeriklerimizi paylaşıyoruz ve içerik geliştirmeye devam ediyoruz. Bizlere bu platformlardan ulaşan kişilerin sorularını yanıtlıyoruz ve tanı alan kişilere danışmanlık veriyoruz. Fiziki bir mekânımız henüz olmadığı için bu danışmanlıkları genellikle çevrimiçi ve telefon aracılığı ile sağlıyoruz. İhtiyaca göre güvenli alanlar belirleyerek HIV pozitif kişiler ve yakınları ile yüz yüze görüşmelerimizi de gerçekleştiriyoruz.

Davet aldığımız her platforma bizleri temsilen bir arkadaşımızı gönderiyoruz. Faaliyetlerimize başladığımız günden bu zamana kadar; Kaos GL – HIV Farkındalık Sempozyumu, Kaos GL-Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri HIV Farkındalık Söyleşisi, Kaos GL HIV ve Sosyal Hizmet Toplantısı, Türk Psikologlar Derneği-Ruh Sağlığı Seminerlerine katılarak, HIV/AIDS’in tıbbi, sosyal ve tedavi boyutu ile ilgili deneyimlerimizi aktardık. Şişli Belediyesi ve New York Eyalet Üniversitesi’nin ortaklığında düzenlenen HIV/AIDS Çalıştayı’nda HIV Akran Danışmanlığı ilke ve kuralları ile ilgili katılımcılara sunum gerçekleştirdik. Bunların dışında Türkiye’de anonim HIV testini yapan ilk belediye olan Şişli Belediyesi’nin Gönüllü Danışmanlık Test Merkezinde test yaptıran ve pozitif sonuç alan kişilere akran desteğini sağlıyoruz. Her hafta Çarşamba günü Şişli Belediyesi Şişli Sağlık İşlerinde danışmanlık vermeye devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar tanısını yeni öğrenen 100’ün üzerinde HIV ile yaşayan kişiye danışmanlık desteği sağladık.

Gelecekte yapmayı düşündüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Öncelikli hedefimiz HIV/AIDS alanında Türkçe içerik eksikliğini gidermek. Buna yönelik olarak sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi sürekli güncelleyerek bu alanda referans kaynaklar haline getirmeyi hedefliyoruz. Tabiî ki dernekleşme sürecimizi bir an önce tamamlamak ve Pozitif-iz’i HIV pozitifler için destek ve dayanışmanın merkezi haline getirmek istiyoruz.

 

Bizim sormayı unuttuğumuz fakat sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen okuyucularımızla paylaşır mısınız?

Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkürler. Kronik bir sağlık hali olan HIV’in sadece tıbbi bir mesele olarak görüldüğü, HIV ile yaşayanların özellikle sağlık alanında hak ihlaline uğramadığı güzel günler görmeyi umut ediyoruz.

 

Pozitif-iz Sivil Toplum Girişimi üyelerine ve paylaşımlarına www.pozitifiz.org  adresinden ulaşmak mümkün. Katılımınız için biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Röportaj: AktHİVist

9. SAYI

HOMOJENOku

İndir