Yargıtay’ın yeni kararları ışığında doğal olmayan ilişki ve Eşcinsel ilişki

Eşcinsel ilişkinin; hayvan tecavüzü, çocuk istismarı ve aletlerle seks gibi pek çok tanımla eşdeğer tutulması konunun sıklıkla tartışılmasına yol açan bir olguydu.

1 yıl önce basında konu olan ve Cumhuriyet Gazetesi’nde de yayınlanan bir makalede;

“Yargıtay’ın 2014 yılında verdiği bir kararda “bir kadın ile bir erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye girmeleri suretiyle oluşan” cinsel ilişki dışında bütün cinsel ilişkilerin ‘doğal olmadığını’ söylediği açığa çıktı.

Hukuk sitelerinde yeni yayımlanan, 2014 yılına ait Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin kararında insanlar için doğal cinsel davranışın tanımı yapıldı. Böylece yargı, belli bir cinsel ilişki biçimi dışındaki ilişkilerin “doğal olmayan ilişki” olduğuna hükmetmiş oldu. Yargıtay’ın kararında “İnsanlar için doğal cinsel davranışın, bir kadın ile bir erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye girmeleri suretiyle oluştuğu” belirtildi. Kararda doğal olmayan ilişki biçimleri ise “Örneğin birden fazla kişinin bir araya gelerek cinsel ilişkiye girmesi (grup seks), eşcinsel ilişki, hayvanlarla cinsel ilişki, oral veya anal yoldan cinsel davranışların tamamının” doğal olmayan cinsel davranışlar olduğu savunuldu. Kararda, hayvanlarla cinsel ilişki de oral, anal veya eşcinsel ilişkilerle aynı kategoride değerlendirildi.

 

RESMİ CİNSEL İLİŞKİ TANIMI

Resmi cinsel ilişki tanımı Kararda, sanığın işyerinde yapılan arama sonucunda, transseksüel, lezbiyen, anal, alet kullanılmak suretiyle yapılan cinsel davranışlara ilişkin görüntüler olduğunun tespit edildiği belirtilerek “Yanlış değerlendirme ile sanık hakkında TCK’nin 226/4. maddesi yerine aynı kanunun 226/1. maddesinin tatbik edilmesi suretiyle sanığa noksan ceza tayininin kanuna aykırı olduğu” ifade edildi. Yargıtay’ın daha çok ceza öngördüğünü belirttiği TCK’nin 226/4. maddesinde “doğal olmayan ilişki biçimleri” sıralanırken “şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insanla veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar” ifadesi yer alıyor. Kanunda yer almasa da Yargıtay, eşcinsel, grup, anal, oral ve alet kullanılarak yapılan cinsel ilişki biçimlerini de doğal olmayan cinsel ilişki olarak değerlendiriyor. Kanuna göre bu suçun cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası iken; Yargıtay’ın sanığa daha az ceza verilmesine neden olduğuna işaret ettiği 226/1. maddesinde ise “çocuklara müstehcen görüntü izlettirmek” suçu yer alıyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.”

Şeklinde haber çıkması üzerine konu lgbti çevrelerde kızgınlık ve tepki yarattı haliyle.

Ancak geçen ay çıkan çok yeni bir içtihatta (2017 Şubat);

 “T.C.

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ
  2. 2016/11833
  3. 2017/2070
  4. 22.2.2017

DAVA: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-) Anal ya da oral yoldan yapılan, eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere ait görüntülerin veya cisimle yapılan mastürbasyon görüntülerinin tek başına “doğal olmayan” kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceği, bu kavramın cinsel yaşamın içerisinde yeri olmayan, aşağılayıcı veya bütün toplum tarafından da doğal olarak kabul edilmeyen ilişkileri tanımladığı gözetilerek, sanığın işlettiği iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen ve müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen harddiskteki görüntülerin tamamı hakkında detaylı bilirkişi raporu aldırılarak ya da hakim tarafından bizzat incelenerek çocukların kullanılıp kullanılmadığı, içeriklerinde şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara dair bir ilişki türü olup olmadığı saptanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2-) TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına dair hükmün Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı hükmüyle iptal edilmesi sebebiyle uygulanma olanağının ortadan kalkması,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş ve sanık …’un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”       

Denilmek suretiyle; eşcinsel ilişkinin TEK BAŞINA DOĞAL OLMAYAN KAVRAM İÇİNDE YER ALAMAYACAĞI, buna ilave olarak aşağılama, topluma yayma, çocukları kullanma, şiddet ve hayvan veya ölü insan bedeni kullanma gibi kriterler arayarak nispeten kavramda yumuşamaya gitti. Yargıtay kararları ışığında eşcinsel ilişki tamamen doğal olmayan ilişki listesinden çıkarılmamış olsa da salt yapılmış olması bu kararla doğal olmayan/anormal olan kümeden çıkarılmış ve başkaca şartlar aranmış oldu. Kararın lafzından çıkan anlam eşcinsel ilişkinin tek başına doğal olmayan ilişki olmadığı yönünde. Ancak sanki lütufmuş gibi sunulan bu tanımlar elbette yeterli değil.

Yaşam ve sosyal toplum bazında eşcinsel ilişkinin tamamen normal ilişki tanımı ile anılması gerekir elbette, Normal/anormal döngüsü bu denli iç içe geçmişken eşcinsel münasebetin çocuk istismarı ile bir tutulması akıl karı değil. İçtihatlar çevresinde yapılan bu yumuşamanın tamamen tanımı değiştirmek çevresinde cereyan etmesi şart.

Hazırlayan: futurelavirs

8. SAYI

HOMOJENOku

İndir